Pas-kaart, Vande Zee-Kusten van, Terra Nova, Met de Byleggende Zee-Kusten van Francia Nova Canada en Accadie van C. de Sables tot de Mond vande Straad Davids toe Door Vooght Geometra